• Phone: +49 115-770-946-589
 • Aachen, Gjermani
 • Email: assistance.kh@gmail.com

Aplikimi për Universitet

Kërkimi, përzgjedhja dhe aplikimi në programin e zgjedhjes suaj përmes uni-assist ose portalit të universitetit.

Portofoli akademik

Shkrimi i portofolit tuaj akademik që përfshin CV, Letrat e Motivimit, Letrat e Rekomandimit në gjermanisht ose anglisht.

Kurse gjuhe

Kërkimi, përzgjedhja dhe regjistrimi në një kurs privat ose në universitet të gjuhës gjermane sipas zgjedhjes suaj.

Vorbereitungssemester

Aplikimi për kurse përgatitore të gjuhës gjermane në një universitet për të pajisur studentët me aftësitë gjuhësore të nevojshme për ndjekjen e studimeve të mëtejshme. Këto kurse zakonisht zgjasin një semestër (6 muaj) dhe përfundojnë me shkrimin e provimit DSH.

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

Njohja e kualifikimit tuaj është më e thjeshtë se sa mendoni! Me këtë shërbim mund të mësoni se çfarë duhet të bëni, cilat janë dokumentet e kërkuara dhe si të plotësoni formularin që do t'i dërgohet autoritetit kompetent në Gjermani.

Aplikim për viza

Know-How Consulting ju ndihmon gjatë gjithë procesit duke përfshirë: caktimin e takimit në ambasadë, listën e dokumenteve të kërkuara, shqyrtimin e këtyre dokumenteve, përgatitjen e dokumenteve të personalizuara, si dhe përgatitja për intervistë.
Ne kemi ekspertë të vizave që ofrojnë këshillat më të përditësuara për opsionet dhe aplikimet e vizave, duke rritur shanset tuaja sukses.

Ausbildung

Ne ju asistojmë në gjetjen, zgjedhjen dhe aplikimin për mundësinë që ju përshtatet më së miri, ndërsa krijojmë një portofol për t'ju bërë kandidatin perfekt.

Paketat

Aachen

49€/

 • Pyetësor/Analizë e profilit tuaj akademik, jashtëshkollor
 • Konsultim 60-minutësh
 • Verifikimi i vlefshmërisë dhe autenticitetit të diplomave dhe certifikatave tuaja arsimore dhe të drejtën e përgjithshme për të studiuar në Evropë
 • Vlerësimi i çertifikatave tuaja të aftësisë në anglisht ose/dhe gjermanisht
 • Rekomandim i përgjithshëm për 3 programet universitare më të përshtatshme
 • Këshilla se kush, si, kur dhe çfarë të pyesni
Më tepër

Köln

nga 149€/

 • Konsultim 90-minutësh
 • Raport i shkruar për programet akademike të përzgjedhura, kohëzgjatjen e programit, gjuhën dhe kërkesat e pranimit, procedurat dhe afatet e aplikimit, detajet e kontaktit, tarifat e regjistrimit, si dhe informacione të fundit mbi kostot e jetesës
 • Këshillim se si të dorëzoni aplikimiet tuaja përmes Uni-assist ose sistemeve të tjera
Më tepër

Berlin

nga 299€/

 • Seanca shtesë konsultimi për të diskutuar çdo program universitar të përzgjedhur
 • Detajet/përshkrimi i kursit: Raport me shkrim mbi programet e zgjedhura akademike
 • Krijimi i portofolit tuaj të aplikimit: CV akademike, letra rekomandimi, letra motivimi etj
 • Dorëzimi i aplikimeve tuaja përmes Uni-assist ose portalit të universitetit
 • Orientim kulturor
Më tepër